Agapit Pečerský, 25. února. Ve dvou a sám. 26. díl

Agapit Pečerský, 25. února. Ve dvou a sám. 26. díl Človek vo svojej podstate tiahne k duchovnu, k dobru. A nielen tiahne. Táto túžba má tendencie k rastu a dozrievaniu. Agapit Pečerský, 25. února. Ve dvou a sám. 26. díl Agapit Pečerský, 25. února. Ve dvou a sám. 26. díl Agapit Pečerský, 25. února. Ve dvou a sám. 26. díl