AVRAAM RUSSO. O Bohu, Moudrosti a jediné Pravdě | Tvořivá společnost

AVRAAM RUSSO. O Bohu, Moudrosti a jediné Pravdě | Tvořivá společnost V upřímném, oduševnělém rozhovoru se slavný zpěvák Avraam Russo podělil o to, co je pro něj zdrojem inspirace a motivací pro každý den. Jak se utvářely ty vnitřní hodnoty, které se pro něj staly základem v jeho životě? V čem spočívá smysl života člověka dle jeho názoru? Co bychom měli v našem životě stavět vždy na první místo? Jak si Avraam představuje Tvořivou společnost a co nás všechny sjednocuje? Co můžeme udělat všichni společně a každý jednotlivě, abychom vybudovali společnost, hodnou Člověka? AVRAAM RUSSO. O Bohu, Moudrosti a jediné Pravdě | Tvořivá společnost AVRAAM RUSSO. O Bohu, Moudrosti a jediné Pravdě | Tvořivá společnost AVRAAM RUSSO. O Bohu, Moudrosti a jediné Pravdě | Tvořivá společnost