Dobré Správy/Dobré Zprávy. 6. diel. Dobro spája.

Dobré Správy/Dobré Zprávy. 6. diel. Dobro spája. "Pravá duchovná stránka človeka sa vo vzťahu k spoločnosti prejaví v úprimnom zámere a nezištnom konaní pre blaho spoločnosti. Ak sa spoja ľudia kvôli takému zámeru, budú môcť dosiahnuť niečo veľké a vytvoriť podmienky pre vznik principiálne novej civilizácie - ľudstva, ktoré sa bude riadiť podstatou Slova – AllatRa." Dobré Správy/Dobré Zprávy. 6. diel. Dobro spája. Dobré Správy/Dobré Zprávy. 6. diel. Dobro spája. Dobré Správy/Dobré Zprávy. 6. diel. Dobro spája.