Jak ochránit Život? (youtube titulky)

Jak ochránit Život? (youtube titulky) Proč ve společnosti chybí důvěra mezi lidmi? Proč se lidská společnost nachází ve stavu kolektivní paralýzy, pokud jde o změnu vektoru rozvoje lidské civilizace, a co lze udělat pro změnu situace? Proč jsou nejvíce neteční příslušníci různých náboženství? Pokud všechno dělá Hospodin, pokud řídí každý krok každého člověka, k čemu je tedy potřebný všeobecný poslední Soud? Co mohou lidé dělat, když jsou smíření a sjednocení? Jak vybudovat svět Tvořivé společnosti, o kterém snili proroci? Jak ochránit Život? (youtube titulky) Jak ochránit Život? (youtube titulky) Jak ochránit Život? (youtube titulky)