Martin Kopecký | Živý Bůh

Martin Kopecký | Živý Bůh Vztah k živému Bohu si musí otevřít každý člověk sám svojí touhou po něm, po štěstí, radosti a lásce. Nedá se to naučit anebo zdědit. Je to individuální práce každého člověka. Zážitek živého Boha je velmi důležitý na naší cestě poznání, protože nám otevírá pochopení pravdy. Martin Kopecký | Živý Bůh Martin Kopecký | Živý Bůh Martin Kopecký | Živý Bůh