Moucha, nebo slon? (youtube titulky)

Moucha, nebo slon? (youtube titulky) Jaké podlé plány proti lidstvu, proti lidem, používá radikální extremistická sekta takzvaných „Strážců“ již po tisíciletí? Jak působí a ovlivňují mysl lidí? S jakými Overtonovými okny se musejí potýkat lidé v různých provinciálních místech, a to i účastníci projektu Tvořivá společnost? Proč za mouchou nevidíme slona, ty Architekty, kteří řídí tento spotřebitelský svět? Proč se Architekti tohoto světa zmýlili: zmýlili se v čase, zmýlili se ve svých snech? El, na kterého čekají, už nebude. Na světě je klimatický Kerberos. Strážci vytvořili na tomto světě spoustu chrámů v naději, že ovládnou naše mysli a budou vládnout našim srdcím. Ale jejich současné jednání je tak destruktivní, že pokud v sobě nenajdeme svobodu, pokud v sobě nenajdeme Boha a touhu po životě, pokud nenajdeme v sobě sílu naplnit to, co chtěl Ježíš Kristus, co chtěl nejlepší z lidí, prorok Mohamed, a pokud se nesjednotíme, nezůstaneme na tomto světě ani my, ani chrámy. Můžeme to všechno změnit? Ano, přátelé, společně můžeme změnit všechno. Můžeme vybudovat Tvořivou společnost, kde budeme mít budoucnost, ve které pro každého člověka budou vytvořeny takové podmínky, že každý čin může směřovat pouze ke zlepšení života. Všichni jsme jedna velká rodina a každý z nás si zaslouží žít, žít jako Člověk. Moucha, nebo slon? (youtube titulky) Moucha, nebo slon? (youtube titulky) Moucha, nebo slon? (youtube titulky)