Čistenie riek prirodzeným spôsobom – mýtus alebo realita?

Čistenie riek prirodzeným spôsobom – mýtus alebo realita? Keď to preskúmame, môžeme uvidieť, že ani po hladkom skle nesteká voda po rovnej línii, ale sa víri. Podľa Viktorových slov voda „netečie, ale sa preskrutkováva vpred“. Rieka sa otáča vo svojom koryte a najčastejšie vytvára krútňavy na ohyboch. Za krútňavou sa rieka v prirodzenom prostredí začína otáčať na opačnú stranu, zrýchľujúc otáčky do nasledovného ohybu. Viktor zaznamenával striedanie zákrut na jednu alebo druhú stranu a tiež medzi nimi sa nachádzajúce brody – ako „generátor brodov“, alebo „riečny generátor“. A tieto zákruty je možné umelo vytvárať použitím vajcovitých balvanov. Čistenie riek prirodzeným spôsobom – mýtus alebo realita? Čistenie riek prirodzeným spôsobom – mýtus alebo realita? Čistenie riek prirodzeným spôsobom – mýtus alebo realita?