Podobenství o hledání pokladu z knihy Anastasie Novych "AllatRa". Kresba pískem.

Podobenství o hledání pokladu z knihy Anastasie Novych "AllatRa". Kresba pískem. Životní pravda, která byla aktuální ne jen v dřívějších dobách, ale i nyní... každý dělá svoji volbu. Poklad je duchovní přeměna člověka. Ale aby bylo možné jí dosáhnout, je třeba na sobě každý den houževnatě pracovat. Podobenství o hledání pokladu z knihy Anastasie Novych "AllatRa". Kresba pískem. Podobenství o hledání pokladu z knihy Anastasie Novych "AllatRa". Kresba pískem. Podobenství o hledání pokladu z knihy Anastasie Novych "AllatRa". Kresba pískem.