Teplotní rekordy a globální oteplování. Klimatické události ve světě 15. - 21.4.2017

Teplotní rekordy a globální oteplování. Klimatické události ve světě 15. - 21.4.2017 Globální změny klimatu na Zemi jsou ve své podstatě způsobeny astronomickými vlivy a jejich cykličností. Nesmíme podceňovat jejich následky, možná rizika a obtíže v souvislosti s nadcházejícími událostmi ve světě. Na tyto události se lidstvo musí připravit. Všichni lidé dobré vůle jsou schopni se na změně současné situace aktivně podílet – změně ideologie světové společnosti ze spotřebitelského myšlení na duchovní a tvůrčí, na uplatňování priorit vzájemného přátelství, duchovních a morálních vztahů mezi lidmi, a to ne na papíře, ale ve skutečnosti. Teplotní rekordy a globální oteplování. Klimatické události ve světě 15. - 21.4.2017 Teplotní rekordy a globální oteplování. Klimatické události ve světě 15. - 21.4.2017 Teplotní rekordy a globální oteplování. Klimatické události ve světě 15. - 21.4.2017