Tvorivá spoločnosť. Všetko sa začína odo mňa. Uvedomenia pedagógov.

Tvorivá spoločnosť. Všetko sa začína odo mňa. Uvedomenia pedagógov. Učitelia, pedagógovia a vychovávatelia sa delia so svojimi skúsenosťami s prácou na sebe. Živé príklady a príbehy z praxe, inšpirujúce uvedomenia. Tvorivá spoločnosť. Všetko sa začína odo mňa. Uvedomenia pedagógov. Tvorivá spoločnosť. Všetko sa začína odo mňa. Uvedomenia pedagógov. Tvorivá spoločnosť. Všetko sa začína odo mňa. Uvedomenia pedagógov.