Vše záleží na lidech (český dabing)

Vše záleží na lidech (český dabing) Klima se mění katastrofálním tempem. Dochází k destabilizaci zemského jádra, což znamená zahřívání obrovských mas magmatu, zemské kůry, oceánu. Elektromagnetické pole naší planety je narušeno, atmosféra se ztenčuje, na Zemi dopadá více kosmického a slunečního záření. V geometrické řadě narůstají klimatické katastrofy (povodně, hurikány, sucho, prudké změny teplot), geofyzikálních katastrof (zemětřesení, sopečné erupce, tsunami). Copak to nevidíme? Dalším krokem imunitního systému naší planety na obranu sebe sama jsou rozsáhlé sopečné erupce. Vše záleží na lidech (český dabing) Vše záleží na lidech (český dabing) Vše záleží na lidech (český dabing)