Relácie podľa filmu OD ATEISTU K SVÄTOSTI


Častá situácia aj u veriacich, aj u ľudí, ktorí idú po duchovnej ceste, keď sa už v istom momente modlitba či duchovná praktika stávajú formalitou. Toto... Prečo k tomu dochádza? Kedy dochádza k poruche – momentu preskoku z pocitového vnímania na postranné myšlienky poč...

Čo je to Láska? Čo je to Duchovný Svet? Unikátne odpovede na tieto a ďalšie otázky v relácii „OD ATEISTU K SVÄTOSTI“.