Prečo sa modlitba prevracia na formalitu? Fragment z relácie „Od ateistu k svätosti“

Prečo sa modlitba prevracia na formalitu? Fragment z relácie „Od ateistu k svätosti“ Častá situácia aj u veriacich, aj u ľudí, ktorí idú po duchovnej ceste, keď sa už v istom momente modlitba či duchovná praktika stávajú formalitou. Toto... Prečo k tomu dochádza? Kedy dochádza k poruche – momentu preskoku z pocitového vnímania na postranné myšlienky počas modlitby a formálnemu vykonávaniu duchovnej praktiky? Ako neprestajne hromadiť živú Lásku Božiu? Prečo sa modlitba prevracia na formalitu? Fragment z relácie „Od ateistu k svätosti“ Prečo sa modlitba prevracia na formalitu? Fragment z relácie „Od ateistu k svätosti“ Prečo sa modlitba prevracia na formalitu? Fragment z relácie „Od ateistu k svätosti“