Cesta na vrchol (slovenský dabing)

Cesta na vrchol (slovenský dabing) Chyby na duchovnej ceste. Každý človek, idúci po ceste duchovného rozvoja, môže zakopnúť a skotúľať sa dolu. Objavuje sa u neho lenivosť, túžba po moci, zámena reality, zjavný egoizmus. Často vydáva želanie za skutočnosť, najmä vo vzťahu k sebe, k svojmu vymyslenému „statusu“, k svojim schopnostiam. Človeku to však netreba vyčítať, netreba ho odsudzovať. Lepšie je urobiť si poriadok v sebe. Cesta na vrchol (slovenský dabing) Cesta na vrchol (slovenský dabing) Cesta na vrchol (slovenský dabing)