Čo nás čaká? Skutočný kolaps | Medzinárodný okrúhly stôl

Čo nás čaká? Skutočný kolaps | Medzinárodný okrúhly stôl 24. júla 2021 sa uskutočnila bezprecedentná udalosť pre celé ľudstvo — medzinárodná online konferencia „Globálna kríza. Týka sa to už každého”, ktorá sa simultánne tlmočila do 72 jazykov. Odborníci z mnohých sfér pôsobnosti počas nej predostreli dôležité informácie o krízach, ktoré sa v najbližšej dobe dotknú celej svetovej spoločnosti. Čo nás čaká? Skutočný kolaps | Medzinárodný okrúhly stôl Čo nás čaká? Skutočný kolaps | Medzinárodný okrúhly stôl Čo nás čaká? Skutočný kolaps | Medzinárodný okrúhly stôl