Duša, osobnosť, vedomie. Aký je medzi nimi rozdiel?

Duša, osobnosť, vedomie. Aký je medzi nimi rozdiel? Každý z nás pozná svoje telo od detstva a ako dospelí už dobre poznáme jeho systémy, orgány, choroby a spôsoby liečby. Človek však nie je len telo, pretože telo majú všetky zvieratá, ale napriek tomu sú duševné schopnosti človeka oveľa vyššie ako u akéhokoľvek zvieraťa. Duša, osobnosť, vedomie. Aký je medzi nimi rozdiel? Duša, osobnosť, vedomie. Aký je medzi nimi rozdiel? Duša, osobnosť, vedomie. Aký je medzi nimi rozdiel?