Reportáž pre ALLATRA TV. Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Brezno 2019

Reportáž pre ALLATRA TV. Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Brezno 2019 Dňa 13.12.2019 sme sa zúčastnili s ALLATRA TV podujatia "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok" v Domove dôchodcov a sociálnych služieb Luna v Brezne. Myšlienku sa podarilo rozšíriť cez sociálne siete jednej mamičke na materskej dovolenke. Do akcie sa tento rok zapojilo 22 064 ľudí z celého Slovenska.  Reportáž pre ALLATRA TV. Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Brezno 2019 Reportáž pre ALLATRA TV. Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Brezno 2019 Reportáž pre ALLATRA TV. Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Brezno 2019