Myslenie víťaza (slovenský dabing)

Myslenie víťaza (slovenský dabing) V skutočnosti sú všetci ľudia dobrí, ale život to niekedy zariadi tak, že sú ľudia nútení stať sa zlými. Kto ženie ľudí za túto hranicu morálky, mravnosti? Nie sme to my, ľudia? Samozrejme, my ľudia vytvárame a podporujeme tieto pravidlá hry v spotrebiteľskom formáte, kde sme nútení medzi sebou bojovať, a niekedy prichádzať o zdravie, život či slobodu len preto, aby sme nejako prežili. A to je naozaj problém, ktorý sa dá vyriešiť jedine v Tvorivej spoločnosti. Myslenie víťaza (slovenský dabing) Myslenie víťaza (slovenský dabing) Myslenie víťaza (slovenský dabing)