Perspektívy civilizácie | Kaleidoskop faktov 8

Perspektívy civilizácie | Kaleidoskop faktov 8 Vojny, hlad, nepokoje a konflikty. Napriek všetkým problémom spotrebiteľského formátu sa nazývame civilizáciou. Čo to však znamená civilizácia v pravom slova zmysle, aké sú tri základné podmienky jej vzniku a ako sa môžeme začať rozvíjať ako ľudstvo? Perspektívy civilizácie | Kaleidoskop faktov 8 Perspektívy civilizácie | Kaleidoskop faktov 8 Perspektívy civilizácie | Kaleidoskop faktov 8