Перспективи на цивилизацията. Калейдоскоп от факти. Част 8

Перспективи на цивилизацията. Калейдоскоп от факти. Част 8 Войни, глад, безпорядъци и конфликти. Въпреки всички проблеми на потребителското общество, ние наричаме това цивилизация. Перспективи на цивилизацията. Калейдоскоп от факти. Част 8 Перспективи на цивилизацията. Калейдоскоп от факти. Част 8 Перспективи на цивилизацията. Калейдоскоп от факти. Част 8