Reálie katakliziem. Ako sa menia životy ľudí?

Reálie katakliziem. Ako sa menia životy ľudí? Prudké zmeny klímy na Zemi naberajú obrátky. Živelné pohromy zasahujú ľudí nečakane a ničia všetko na svojej ceste. Nútia ľudí opúšťať svoje domovy a zbavujú ich existenčných prostriedkov. Spôsobujú neúrodu, hlad a choroby, urýchľujú globálne zmeny klímy na planéte. Reálie katakliziem. Ako sa menia životy ľudí? Reálie katakliziem. Ako sa menia životy ľudí? Reálie katakliziem. Ako sa menia životy ľudí?