Blahodarný oheň Lásky | Úryvok z relácie „Vedomie a osobnosť. Od vopred mŕtveho k večne živému“

Blahodarný oheň Lásky | Úryvok z relácie „Vedomie a osobnosť. Od vopred mŕtveho k večne živému“ Úryvok z relácie „Vedomie a osobnosť. Od vopred mŕtveho k večne živému“. Blahodarný oheň Lásky | Úryvok z relácie „Vedomie a osobnosť. Od vopred mŕtveho k večne živému“ Blahodarný oheň Lásky | Úryvok z relácie „Vedomie a osobnosť. Od vopred mŕtveho k večne živému“ Blahodarný oheň Lásky | Úryvok z relácie „Vedomie a osobnosť. Od vopred mŕtveho k večne živému“