Čo je strach. Prečo ho cítia všetci ľudia?

Čo je strach. Prečo ho cítia všetci ľudia? V tomto úryvku relácie “Neboj sa” Igor Michajlovič Danilov odpovedá na otázky: Čo je strach. Prečo ho cítia všetci ľudia? Čo je strach. Prečo ho cítia všetci ľudia? Čo je strach. Prečo ho cítia všetci ľudia?