PRUDKÁ ZMENA KLÍMY. VIDEO ŠTATISTIKA. JANUÁR 2011 – OKTÓBER 2020

PRUDKÁ ZMENA KLÍMY. VIDEO ŠTATISTIKA. JANUÁR 2011 – OKTÓBER 2020 Klíma sa mení – názorne to ukazuje štatistika živelných pohrôm za posledných 10 rokov. Každý rok dochádza k stále väčšiemu počtu klimatických katastrof. PRUDKÁ ZMENA KLÍMY. VIDEO ŠTATISTIKA. JANUÁR 2011 – OKTÓBER 2020 PRUDKÁ ZMENA KLÍMY. VIDEO ŠTATISTIKA. JANUÁR 2011 – OKTÓBER 2020 PRUDKÁ ZMENA KLÍMY. VIDEO ŠTATISTIKA. JANUÁR 2011 – OKTÓBER 2020