ČLOVEK A OPICA: ZHODA 90-99%! Šokujúce vedecké fakty!

ČLOVEK A OPICA: ZHODA 90-99%! Šokujúce vedecké fakty! Do ôsmeho dňa sa človek ničím nelíši od zvieraťa. Dostatočne rozvinuté prvotné vedomie má aj šimpanz. Prečo sa potom človek stáva človekom? Čo ho odlišuje od opice, keď majú mimoriadne zhodné biologické charakteristiky, vzorce správania aj intelekt? Vedecké práce, analytická infografika, rozšírený súpis literatúry to všetko hovorí o tom, že štruktúra primáta a človeka je prakticky vo všetkom identická. Napríklad biologická zhoda s cicavcami neprimátmi je 30 - 40 %. No zhoda s primátmi je 90 - 99%. Ale človek nie je len živočích, od opice a zvierat sa odlišuje práve tým, že je v ňom Osobnosť  - duchovná zložka človeka. A Osobnosť to je práve to, čím v skutočnosti je človek. ČLOVEK A OPICA: ZHODA 90-99%! Šokujúce vedecké fakty! ČLOVEK A OPICA: ZHODA 90-99%! Šokujúce vedecké fakty! ČLOVEK A OPICA: ZHODA 90-99%! Šokujúce vedecké fakty!