Je treba sa stať SVETLOM! | Úryvok z relácie s Igorom Michajlovičom

Je treba sa stať SVETLOM! | Úryvok z relácie s Igorom Michajlovičom Sú dve skupiny ľudí. Jedna, ktorá aktívne pomáha v projektoch a druhá, ktorá sa venuje duchovným praktikám. Sú to dve krajnosti. Ľudia idú, ale nie tam, kam treba. Sú vedľa cesty. Treba sa rozvíjať kompletne. Stať sa sám sálajúcim teplom. Je treba sa stať SVETLOM! | Úryvok z relácie s Igorom Michajlovičom Je treba sa stať SVETLOM! | Úryvok z relácie s Igorom Michajlovičom Je treba sa stať SVETLOM! | Úryvok z relácie s Igorom Michajlovičom