Fragmenty z relácií s I. M. Danilovom


Sú dve skupiny ľudí. Jedna, ktorá aktívne pomáha v projektoch a druhá, ktorá sa venuje duchovným praktikám. Sú to dve krajnosti. Ľudia idú, ale nie tam, kam treba. Sú vedľa cesty. Treba sa rozvíjať kompletne. Stať sa sám sálajúcim teplom.

Praktický úryvok o kontrole svojho vedomia a rozdielmi medzi prvotným a druhotným vedomím. Ako môžeme dostať prvotné vedomie na stranu osobnosti? Čo je treba preto urobiť? Kto som a prečo nie som vedomie. Ako to rozlíšiť?

Klíma sa mení – názorne to ukazuje štatistika živelných pohrôm za posledných 10 rokov. Každý rok dochádza k stále väčšiemu počtu klimatických katastrof.

V tomto fragmente je vypovedané kto je Boh, a z koho sa skladá duchovný svet. I to, prečo sú dôležitý Anjeli, bez ktorých by nebol duchovný svet. Ako sa povyšuje človek a je reakcia náboženstiev na anjelov pravdivá? Aký cieľ má človek v živote a čo znamená služba duchov...

Videá z relácie VEDOMIE A OSOBNOSŤ
Do ôsmeho dňa sa človek ničím nelíši od zvieraťa. Dostatočne rozvinuté prvotné vedomie má aj šimpanz. Prečo sa potom človek stáva človekom? Čo ho odlišuje od opice, keď majú mimoriadne zhodné biologické charakteristiky, vzorce správania aj intelekt? Vedecké práce, analy...

Kto nepočul v sebe také myšlienky – argumenty svojho vedomia pri vykonávaní duchovných praktík: „Nedokážeš to! Nie si toho hoden! Si slabý! Nepodarí sa ti to!“, „Chcem spať“, „treba byť svieži a v tom stave to bude nekvalitné“, Radšej to vykonávať v inej nálade“, či „Má...

Častá situácia aj u veriacich, aj u ľudí, ktorí idú po duchovnej ceste, keď sa už v istom momente modlitba či duchovná praktika stávajú formalitou. Toto... Prečo k tomu dochádza? Kedy dochádza k poruche – momentu preskoku z pocitového vnímania na postranné myšlienky poč...

Igor Michajlovič Danilov v relácii „Od ateistu k svätosti“ povedal zaujímavé informácie o starobylej praktike Ježišovej modlitby, aká je jej základná duchovná podstata, i zámeny vytvárané ľuďmi pod diktátom vedomia. Ako správne vkladať silu pozornosti pri vykonávaní tej...

Počuje ťa Boh, keď plačeš? Prečo u ľudí vzniká túžba od vedomia – poplakať si, pofňukať? Pre koho je to výhodné? Čo je to vôbec sebaľútosť a ako vzniká? Krivda, egoizmus – to sú zámeny od vedomia nielen v bežnom živote, ale aj na duchovnej ceste.

Terajšia prudká zmena klímy na Zemi, ktorá je pozorovaná posledné dva roky, ukazuje na to, že v súčasnom svete sa ktorýkoľvek deň môže stať pre spotrebiteľskú civilizáciu posledným.

O význame medzinárodného združenia a zjednotenia ľudí na planéte na prahu globálnych katastrof. O zmysle hnutia "MSH ALLATRA" a významu činnosti jeho účastníkov z rôznych krajín sveta. O klimatických zmenách na Zemi. 

Čo je prvotnou príčinou vzniku negatívnych myšlienok v hlave? Akými programovými šablónami apeluje vedomie, aby dokázalo človeku, že Boh neexistuje?

Tajomstvá rýchlo plynúceho času. Čo je to čas a jeho rola v procese rozšírenia Vesmíru? Prečo sa systém pokúša stavať do rovnakej úrovne s Duchovným Svetom? 

Prečo dochádza k blokovaniu, ku strachu niečo sa opýtať v duchovných otázkach? Kto nedovoľuje človeku ozvučovať Pravdu? Ako postupovať, ak vedomie atakuje? Prečo vedomie podsúva pochybnosti, či bola duchovná skúsenosť? Prečo človek, ktorý sa raz dotkol skutočného duchov...

O čom hovorí prvé pravidlo na duchovnej ceste? Systém ti hovorí: „Nedokážeš“. Smej sa a nepočúvaj a nikdy nepodporuj túto myšlienku, prekračuj ju a choď – dokážeš, dokážeš, priateľ môj, je to ľahké!

Čo sa v skutočnosti udialo 21. decembra 2012? Čo je to obdobie Križovatky a prečo je dôležité o tom vedieť? Koľko trvá veľký a malý cyklus ľudskej civilizácie? V čom je zmysel existencie človeka a ľudstva? Ako získať skutočný Život vnútri seba? „Zlaté tisícročie“ – a...

Prečo budú v kolektíve, dokonca keď sú dvaja ľudia, aj tak rozmýšľať jeden o druhom zle, ak sú na vedomí? Hry vedomia – rozdeľuj a panuj. Vedomie všemožne odporuje zjednoteniu ľudí, aktivujúc v človeku egoizmus, pýchu, túžbu po moci, agresívny odpor voči iným. A v prvom...

Čo sa napĺňa? Predpovede o posledných časoch, o Období Križovatky sa napĺňajú veľkou rýchlosťou. Dnes možno vidieť všetky príznaky, na ktoré upozorňovali predkovia v posvätných písmach rôznych náboženstiev sveta – duchovno-mravný úpadok ľudstva, globálne prírodné katakl...