Škodlivosť alkoholu. Je známa skutočná príčina alkoholizmu. Opilstvo.

Škodlivosť alkoholu. Je známa skutočná príčina alkoholizmu. Opilstvo. Znalosti o prvotnom a druhotnom vedomí človeka a jeho fungovaní poskytujú nové, komplexné chápanie toho, prečo vzniká alkoholizmus.  Aká je príčina pijanstva a závislosti na alkohole? Akú úlohu v tom hrá prvotné vedomie človeka a čo sa deje na psychickej a fyzickej úrovni?  Pochopenie skutočnej príčiny alkoholizmu, o ktorej sa predtým mlčalo, môže pomôcť človeku urobiť si poriadok v živote a predovšetkým - vo svojom vlastnom vedomí.  Škodlivosť alkoholu. Je známa skutočná príčina alkoholizmu. Opilstvo. Škodlivosť alkoholu. Je známa skutočná príčina alkoholizmu. Opilstvo. Škodlivosť alkoholu. Je známa skutočná príčina alkoholizmu. Opilstvo.