Анонс за Калейдоскоп от факти Истината и плевелите

Анонс за Калейдоскоп от факти Истината и плевелите Когато се изкривява Истината, тогава тържествува Лъжата. В такъв свят главенствува егоизъм, гордост и нечовечност. Там където има власт на един човек над друг, няма място за любов, състрадание и взаимоуважение. Анонс за Калейдоскоп от факти Истината и плевелите Анонс за Калейдоскоп от факти Истината и плевелите Анонс за Калейдоскоп от факти Истината и плевелите