Информирането на хората – първият етап по пътя към Съзидателното общество

Информирането на хората – първият етап по пътя към Съзидателното общество Информирането на хората – това е най-първият етап по пътя на построяване на Съзидателното общество. Защо е толкова важно да се информират максимален брой хора по целия свят за възможността за построяване на Съзидателно общество? Можем ли днес да бъдем уверени в утрешния ден? Информирането на хората – първият етап по пътя към Съзидателното общество Информирането на хората – първият етап по пътя към Съзидателното общество Информирането на хората – първият етап по пътя към Съзидателното общество