Фрагменти от предавания с И.М.Данилов


Информирането на хората – това е най-първият етап по пътя на построяване на Съзидателното общество. Защо е толкова важно да се информират максимален брой хора по целия свят за възможността за построяване на Съзидателно общество? Можем ли днес да бъдем уверени в утрешния...

Човекът, неговите права и свобода – това е фундамент за построяване на ново общество, общество на равни възможности, защото Съзидателното общество – това е общество, което е ориентирано към човека.

Клип от предаването "КЛИМАТИЧЕН АПОКАЛИПСИС: ИЛЮЗИЯ ИЛИ РЕАЛНОСТ?”