Климат. Адаптация или екстремна реанимация? (с български субтитри)

Климат. Адаптация или екстремна реанимация? (с български субтитри) Днес световните СМИ, политици от различни страни, лидери на мнения, а зад тях и учени повтарят от всички трибуни едно и също нещо, че "трябва да се адаптираме към изменението на климата", тоест по някакъв начин "да се приспособяваме в отговор на очакваното въздействие на климата". Очакваното?! Климат. Адаптация или екстремна реанимация? (с български субтитри) Климат. Адаптация или екстремна реанимация? (с български субтитри) Климат. Адаптация или екстремна реанимация? (с български субтитри)