Тайната на човека. Кой съм аз? Калейдоскоп от факти 19

Тайната на човека. Кой съм аз? Калейдоскоп от факти 19 Човекът е най-сложното и съвършено същество във Вселената. Кой е човекът? Какво казват учените? Тайната на човека. Кой съм аз? Калейдоскоп от факти 19 Тайната на човека. Кой съм аз? Калейдоскоп от факти 19 Тайната на човека. Кой съм аз? Калейдоскоп от факти 19