В какви времена и защо са идвали Пророците?

В какви времена и защо са идвали Пророците? Какво са знаели пророците, когато са привнасяли Истината? Какво те говорили за Последните времена и последния Шанс за човечеството? Кой изкривявал духовните знания, които те носили на всички хора? Защо жреците оставили зърна от Истината в своите религии? Какви са тези зърна за тези, които се стремят към Бог ? Знаели ли са пророците, че Истината ще бъде обновена? В какви времена са идвали Пророците? Как идването им влияело на ситуацията в света? Какво означава: пророците са се жертвали, за да донесат на хората изконното Знание? Какъв Шанс имаме като човечество сега? Защо всички ние сме избрани и каква чест ни се е паднала ? В какви времена и защо са идвали Пророците? В какви времена и защо са идвали Пророците? В какви времена и защо са идвали Пророците?