Човекът, неговите права и свобода са по-висши от всичко! Втората основа на Съзидателното общество

Човекът, неговите права и свобода са по-висши от всичко! Втората основа на Съзидателното общество Човекът, неговите права и свобода – това е фундамент за построяване на ново общество, общество на равни възможности, защото Съзидателното общество – това е общество, което е ориентирано към човека. Човекът, неговите права и свобода са по-висши от всичко! Втората основа на Съзидателното общество Човекът, неговите права и свобода са по-висши от всичко! Втората основа на Съзидателното общество Човекът, неговите права и свобода са по-висши от всичко! Втората основа на Съзидателното общество