Čo je to Septónové pole? Čo leží v základe Vesmíru? Zo Správy „PRAPÔVODNÁ FYZIKA ALLATRA“. (slovenské titulky)

Čo je to Septónové pole? Čo leží v základe Vesmíru? Zo Správy „PRAPÔVODNÁ FYZIKA ALLATRA“. (slovenské titulky) Septónové pole – to je základná zložka celého materiálneho Vesmíru. Toto pole je všade. Tvorí základ všetkých dnes známych i zatiaľ oficiálnej vede neznámych polí a interakcií, materiálnych objektov, organických a anorganických zlúčenín a tak ďalej. Vlastné septónové pole možno objaviť u všetkých „živých“ a „neživých“ objektov a javov. Čo je to Septónové pole? Čo leží v základe Vesmíru? Zo Správy „PRAPÔVODNÁ FYZIKA ALLATRA“. (slovenské titulky) Čo je to Septónové pole? Čo leží v základe Vesmíru? Zo Správy „PRAPÔVODNÁ FYZIKA ALLATRA“. (slovenské titulky) Čo je to Septónové pole? Čo leží v základe Vesmíru? Zo Správy „PRAPÔVODNÁ FYZIKA ALLATRA“. (slovenské titulky)