Jediné zrno. Propagačné video k projektu.

Jediné zrno. Propagačné video k projektu. Do projektu medzinárodného spoločenského hnutia Allatra „Jediné zrno“ sa zapájajú tisíce ľudí z rôznych štátov sveta. Hlavný cieľ projektu a úsilia účastníkov – je odhalenie spoločných, pre všetky národy rovnakých duchovných zŕn, ležiacich v základoch každej kultúry a viery. Účastníci projektu analyzujú informácie v prvotných písommných zdrojoch a vedeckých prácach. Robia interview s profesormi, špecialistami, nezávislými pozorovateľmi, a taktiež robia sociálne prieskumy v rôznych štátoch sveta. Jediné zrno. Propagačné video k projektu. Jediné zrno. Propagačné video k projektu. Jediné zrno. Propagačné video k projektu.