JEDNOTNÁ TVOŘIVÁ EKONOMIKA. DISKUZE.

JEDNOTNÁ TVOŘIVÁ EKONOMIKA. DISKUZE. Diskuze „JEDNOTNÁ TVOŘIVÁ EKONOMIKA“ je pokračováním řady mezinárodních iniciativ, zaměřených na diskuzi a implementaci  tvořivého modelu společnosti, který je popsán v posledních stránkách knihy „AllatRa“. JEDNOTNÁ TVOŘIVÁ EKONOMIKA. DISKUZE. JEDNOTNÁ TVOŘIVÁ EKONOMIKA. DISKUZE. JEDNOTNÁ TVOŘIVÁ EKONOMIKA. DISKUZE.