Nové základy fyziky. ALLATRA VEDA. (slovenské titulky)

Nové základy fyziky. ALLATRA VEDA. (slovenské titulky) Čo sú to fundamentálne častice? Z čoho sú zložené elementárne častice? Ako ich riadiť? Odkiaľ sa objavuje a kam mizne viditeľná hmota? Na čom sú postavené zákony gravitačného vzájomného pôsobenia? Z čoho sa skladá temná hmota? Ako vytvoriť živý a neživý objekt? Ako zabezpečiť ľudstvu autonómny život v extrémnych klimatických podmienkach na Zemi a v kozme? Nové základy fyziky. ALLATRA VEDA. (slovenské titulky) Nové základy fyziky. ALLATRA VEDA. (slovenské titulky) Nové základy fyziky. ALLATRA VEDA. (slovenské titulky)