„Pomáháme tím, co umíme, tam, kde je zapotřebí“ CHill a Fu

„Pomáháme tím, co umíme, tam, kde je zapotřebí“ CHill a Fu Dan (CHill) a Fu-Lang (Fu) – dva pohodáři, které jsme potkali na festivalu Evolution a byli jsme ohromeni jejich aktivitami, stejně jako hloubkou jejich myšlenek a otevřeností jejich srdcí. Tito zástupci organizace Ulice dětem se věnují tomu, v čem spatřovali současný problém – dětem, jejich vztahům ve školách, v rodinách. Snaží se v nich rozvíjet psychickou i fyzickou odolnost, posilovat u nich morální, duchovní hodnoty, stavět na tradicích, rozvíjet a pěstovat v nich úctu ke starým lidem, respekt k sobě navzájem, lásku ke kultuře, sportu, umění. „Pomáháme tím, co umíme, tam, kde je zapotřebí“ CHill a Fu „Pomáháme tím, co umíme, tam, kde je zapotřebí“ CHill a Fu „Pomáháme tím, co umíme, tam, kde je zapotřebí“ CHill a Fu