Rozhovor s praktikujícími Falun Dafa na festivalu Evolution. Važme si toho, jaký život vedeme

Rozhovor s praktikujícími Falun Dafa na festivalu Evolution. Važme si toho, jaký život vedeme Na festivalu Evolution odpovídali představitelé hnutí Falun Dafa reportérce ALLATRA TV. Základ Falun Dafa tvoří morálně – mravní hodnoty: Pravdivost, Soucit, Tolerance, a na tomto základu učí lidi, že právě tyto hodnoty jsou nejzákladnějšími kvalitami Vesmíru a považují je za směrodatné pro každodenní život v praxi. Rozhovor s praktikujícími Falun Dafa na festivalu Evolution. Važme si toho, jaký život vedeme Rozhovor s praktikujícími Falun Dafa na festivalu Evolution. Važme si toho, jaký život vedeme Rozhovor s praktikujícími Falun Dafa na festivalu Evolution. Važme si toho, jaký život vedeme