Svět je na hraně. Ohlasy lidí na konferenci „Globální krize”

Svět je na hraně. Ohlasy lidí na konferenci „Globální krize” Potravinová krize – lidé v 55 zemích světa hladovějí, Klimatická krize – klimatické katastrofy zesilují a jsou po celém světě stále častější. Ekologická krize – hromadně vymírají celé ekosystémy. Ekonomická krize – masové bankroty a nezaměstnanost, včetně digitální. Všechno toto je již realita našich dnů a tento seznam je nekonečný – to je globální krize ve všech oblastech lidského života. Svět je na hraně. Ohlasy lidí na konferenci „Globální krize” Svět je na hraně. Ohlasy lidí na konferenci „Globální krize” Svět je na hraně. Ohlasy lidí na konferenci „Globální krize”