WFWP – Ženy a matky za mírovou budoucnost světa

WFWP – Ženy a matky za mírovou budoucnost světa Česká pobočka celosvětově rozšířené organizace WFWP (Federace žen za mír ve světě) společně s ruskou WFWP s hlubokou touhou v srdci podpořit mír ve světě pro všechny lidi bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, rasy či kultury iniciovaly Mezinárodní a mezináboženský Most míru.  WFWP – Ženy a matky za mírovou budoucnost světa WFWP – Ženy a matky za mírovou budoucnost světa WFWP – Ženy a matky za mírovou budoucnost světa