Aktuality


V tomto vydání sledujete: Rozsáhlé požáry v zemích Jižní Ameriky a Rusku. Sopečné výbuchy a sesuvy půdy v Guatemale. Povodně v Indonésii a Austrálii. Tropická bouře Linfa ve Vietnamu, smršť v Bombaji. Mohutná bouřka a bouře Delta v USA. VYTVOŘME TVOŘIVOU SPOLEČNOST

V tomto vydání sledujete: Záplavy: Turecko, Nigérie. Sesuv v Adžárii. Bouře „Alex“ ve Francii a Velké Británii. Varování pyramidy! Změna cyklu za 12 000 let. Začátek katastrof! PŘÍPRAVA NA TVOŘIVOU SPOLEČNOST

V tomto vydání sledujete: Náhlé ochlazení v Austrálii a v Evropě. Přívalové deště způsobily záplavy a sesuvy půdy v Indonésii, Indii a Bangladéši. V Itálii byl vyhlášen oranžový stupeň nebezpečí způsoben silnými bouřemi. Silné lijáky a bouře způsobily záplavy v různých...

Videa v jiných jazycích
Země stojí na pokraji globálních změn. Co ví současný člověk o těchto změnách, co o tom hovoří vědecký svět, jakou roli v těchto procesech hraje samotné lidstvo? Jaké globální katastrofy probíhaly na Zemi před 12 000 lety? Jaké pro to existují důkazy? Co říkají vědci?

Videa v jiných jazycích
Proč je Itálie jedním z nejvíce seismicky aktivních míst na planetě? Zemětřesení v Itálii za posledních 100 let. Příčiny vzniku zemětřesení. Které oblasti v Itálii jsou seismicky nejnebezpečnější? Nakolik je to nebezpečné pro obyvatele Itálie, riziková zóna.

Videa v jiných jazycích
V tomto pořadu uvidíte: Katastrofální tání ledovců v číslech. Požáry za polárním kruhem. Před čím varují slušní světoví vědci? Jaká existují východiska z této situace?

Videa v jiných jazycích
Co se vlastně děje s magnetickým polem Země? Proč byli vědci nuceni aktualizovat data světového magnetického modelu? Rychlost driftu magnetického pólu se zvýšila o 500 %! Dnes existuje velké riziko nedorozumění a podcenění všech faktorů a rozsahu vlivu různých vesmírnýc...

Videa v jiných jazycích
11. listopadu 2018 zaznamenali seismologové po celém světě záhadný podzemní otřes. Co říkají vědci na tento jevu? Možná je to náhoda, ale 14. listopadu 2017 byly na zemi zaznamenány zvláštní zvuky v různých částech světa. 

Videa v jiných jazycích
MEZINÁRODNÍ SPOLEČENSKÉ HNUTÍ „ALLATRA“ je sjednocení iniciativních, čestných a dobrosrdečných lidí, kteří se snaží uplatnit své nejlepší vlastnosti ve prospěch společnosti. Díky Mezinárodnímu společenskému hnutí „ALLATRA“ jsou dnes miliony lidí po celém světě sjednocen...

V pátek 13. prosince se tým ALLATRA TV zúčastnil „Homeless plesu“ pořádaného neziskovou organizací a časopisem Nový Prostor v Žofínském paláci v Praze. Smyslem plesu bylo na jednom místě a ve stejných podmínkách sjednotit lidi z absolutně různých sociálních sfér.

Videa v jiných jazycích
Vážení diváci ALLATRA TV, milí přátelé a všichni lidé dobré vůle. Srdečně Vám děkujeme za to, že jste, protože každá dobrá myšlenka, dobré slovo a dobrý čin pomáhají dělat náš svět lepším. Díky tomu se Tvořivá společnost mění v realitu.

„Ve světle současných změn stojí před společností velká výzva – aby zůstala lidskou a orientovanou na člověka – to je odpověď. Musíme se naučit spolupracovat... Myslím, že máme skutečnou příležitost se sjednotit“, zaznělo ve vestibulu pražské Vysoké školy ekonomické z ú...

Šetrně k planetě - tak znělo podtéma letošní Noci vědců, které se zúčastnily týmy ALLATRA TV z Ostravy, Brna, Ústí nad Labem a Děčína.

Česká pobočka celosvětově rozšířené organizace WFWP (Federace žen za mír ve světě) společně s ruskou WFWP s hlubokou touhou v srdci podpořit mír ve světě pro všechny lidi bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, rasy či kultury iniciovaly Mezinárodní a mezinábožens...

Videa v jiných jazycích
Během druhého diskuzního večera Cyklu živých kulatých stolů #allatraunites, budeme společně hledat odpovědi na tyto otázky. V čem spočívá skutečná Láska? Proč ji všichni po celý svůj život hledáme? V čem spočívá sakrální úloha ženy a muže? 

4. června 2019 se tým ALLATRA TV ze severu České republiky zúčastnil premiéry filmu "Labyrint života" v Bílině, na kterou byl pozván dobrovolníky z mládežnické skupiny Youth Mission. Film "Labyrint života" je motivačním filmem pro všechny mladé osoby.

Videa v jiných jazycích
10. února se na platformě Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA uskutečnila unikátní mezikulturní konference, v rámci fundamentálního výzkumného projektu JEDINÉ ZRNO. Tématem konference byla "Média dnes. Mezinárodní žurnalistika nového formátu".

Videa v jiných jazycích
Sledujte v tomto vydání: Nenadálá tsunami na ostrovech Java a Sumatra (Indonésie); Chrlení sopky Krakatoa narůstá (Indonésie); Zvýšená seizmická aktivita v okolí sopky Etna (Itálie) a její erupce; Rozhovor s vědcem a s obyvatelstvem ostrova Sicílie (Itálie); Spojení sta...

Videa v jiných jazycích
Proces globálnej zmeny klímy na planéte vstúpil do svojej aktívnej fázy, čo sa už odráža na živote ľudí na celom svete.

Videa v jiných jazycích
Rok 2018 bol unikátny uverejnením trinástich relácií s účasťou Igora Michajloviča Danilova. Tieto relácie sú neoceniteľným prínosom v práci na sebe pre všetkých ľudí, ktorí skutočne úprimne hladajú seba skutočného a zmysel svojho života.