Aktuality


K nejhorší záplavě za celou historii pozorování došlo v New Yorku v důsledku bouře Ida. Atlantický hurikán 4. kategorie Ida zasáhl východní pobřeží amerického kontinentu od 26. srpna do 4. září. Způsobil nenapravitelné škody a připravil o život mnoho lidí. Podle předběž...

Podle zprávy Světové meteorologické organizace se počet živelných pohrom mezi lety 1970 a 2019 zvýšil pětkrát. A to jsou statistiky, které nezohledňují synchronizaci kataklyzmat, která začala v roce 2020.

Lidstvo nyní nemůže ovlivnit změny v jádru planety, ke kterým dochází v důsledku cyklických astronomických procesů.

14. srpna 2021 zahynuli zásluhou mohutné zemětřesení o síle 7,2 stupně na Haiti tisíce lidí a postižených je více než 1 milion. Bahnotoky a sesuvy půdy zablokovaly silnice mezi městy. Likvidace následků stále probíhá.

Změna klimatu je problém planetárního rozsahu, ale bere to lidstvo vážně?

Přírodní kataklyzmata narůstají, což je zřejmé i těm, kteří se to dříve snažili popřít.

Počet přírodních katastrof, ke kterým došlo v krátkém časovém období, jasně ukazuje, že klimatická krize zasahuje celou planetu. To zhoršuje mnoho stávajících problémů společnosti. Radikální změny ve všech sférách života jsou pro každého člověka v blízké budoucnosti nev...

Klimatická apokalypsa pro obyvatele některých oblastí planety již nastala. Země vstoupila do druhého stupně klimatických katastrof. Více se o něm dočtete v tomto čísle.

Nehledě na to, jak velké škody tornádo za sebou zanechalo, vidíme zde obrovskou vlnu dobra, vzájemné pomoci a podpory mezi lidmi.

Zemské klima je vůči člověku stále agresivnější!

Milí diváci a jsme tu opět se třetím vydáním přehledu novinek na kanálu AllatRa TV a Tvořivá společnost. V tomto přehledu z první poloviny května uvidíte:

Anomálie klimatu jsou pozorovány v různých částech světa. Mohutné záplavy zasáhly země v Asii a Evropě. Záplavy jsou jedním z nejzuřivějších živlů, kvůli nimž lidé bohužel lidé přicházejí o střechu nad hlavu, ztrácí své blízké, a dokonce i své životy.

Čas pro objevování na ALLATRA TV. Přehled témat na základě knih Anastasie Novych a pořadů za účasti Igora Michajloviče Danilova. Sledujte v prvním vydání:

V květnu 2021 došlo na celém světě ke 135 zemětřesením o síle větší než 5 stupňů.

Co se děje s klimatem planety? Tuto otázku si už pravděpodobně položil každý. Ale byla zodpovězena? Každoročně narůstající klimatická kataklyzmata, jsou důsledkem globálních astronomických procesů, které bezprostředně ovlivňují geologii naší planety, a nejde o žádný ant...

Odpovědi na otázky, které velmi znepokojují vědce a výzkumníky posledních staletí: Proč neutrino vykazuje slabou interakci s hmotou a vyznačuje se vysokou pronikavostí? Jakou informaci nese neutrino? Co má vliv na změnu stavu částice? Kdy je možné zachytit a zaznamenat...

V tomto vydání sledujte: Bouře a zemětřesení ve Španělsku. Bouře Kryštof (silný déšť a sníh) ve Velké Británii. Tropická cyklóna Eloise na Madagaskaru a v Mosambiku, záplavy v Austrálii a Indonésii

V krátkém úryvku z konference TVOŘIVÁ SPOLEČNOST. SPOLEČNĚ MŮŽEME jsou srozumitelně vysvětleny nezbytné kroky, které je třeba udělat směrem k vybudování Tvořivé společnosti. Každý, kdo pochopil podstatu a důležitost celého procesu, může už dnes udělat mnohé proto, abych...

Co dnes lidé vědí o předzvěstech zemětřesení? Vědci opakovaně zaznamenali, že v období před zemětřesením, a v době katastrofy se v podzemních vodách zvyšuje koncentrace radonu a dalších v nich obsažených inertních plynů