Video-správa o PRAPÔVODNEJ FYZIKE ALLATRA


Tieto znalosti pomôžu predpovedať mnohé prírodné procesy, dokonca klimatické katastrofy a pomôcť ľuďom vyrovnať sa z ich následkami.

Čo sú to fundamentálne častice? Z čoho sú zložené elementárne častice? Ako ich riadiť? Odkiaľ sa objavuje a kam mizne viditeľná hmota? Na čom sú postavené zákony gravitačného vzájomného pôsobenia? Z čoho sa skladá temná hmota? Ako vytvoriť živý a neživý objekt? Ako zabe...