Dobiehame vlak, ktorý už odišiel | Igor Novikov

Dobiehame vlak, ktorý už odišiel | Igor Novikov Riziká sú vo všetkých sférach a my nie sme pripravení reagovať na dôsledky, ktoré čoskoro nastanú. Dobiehame vlak, ktorý už odišiel | Igor Novikov Dobiehame vlak, ktorý už odišiel | Igor Novikov Dobiehame vlak, ktorý už odišiel | Igor Novikov