Globálna kríza. Týka sa to už každého | 6. časť

Globálna kríza. Týka sa to už každého | 6. časť Súčasná civilizácia vstúpila do štádia nestability a globálnych kríz. Svetová finančno-ekonomická, ekologická, antropologická a klimatická kríza je realita, s ktorou sa už stretol každý človek. To je však len začiatok. Sú si ľudia vedomí celého rozsahu hrozieb, ktoré sa blížia? Radikálne zmeny vo všetkých sférach života v blízkej budúcnosti sú nevyhnutné pre všetkých obyvateľov planéty. Nakoľko si ich však uvedomuje samotné svetové spoločenstvo, nehovoriac už o tom, či je na ne pripravené? Globálna kríza. Týka sa to už každého | 6. časť Globálna kríza. Týka sa to už každého | 6. časť Globálna kríza. Týka sa to už každého | 6. časť