Kto hovorí v TVOJOM VEDOMÍ? Čo sa odohráva v tvojej mysli?

Kto hovorí v TVOJOM VEDOMÍ? Čo sa odohráva v tvojej mysli? Kto hovorí v TVOJOM VEDOMÍ? Čo sa odohráva v tvojej mysli? Prečo sa v myšlienkach často rysujú obrazy iných ľudí, znejú rôzne hlasy, rozohrávajú sa celé scény a dialógy? Čie sú to hlasy, odkiaľ sú tieto obrazy a kde si uprostred toho všetkého SKUTOČNÝ TY? Ako má človek medzi všetkými zdanlivými iluzórnymi hercami vlastného vedomia nájsť OZAJSTNÉHO SEBA a ZAČAŤ ŽIŤ? Kto hovorí v TVOJOM VEDOMÍ? Čo sa odohráva v tvojej mysli? Kto hovorí v TVOJOM VEDOMÍ? Čo sa odohráva v tvojej mysli? Kto hovorí v TVOJOM VEDOMÍ? Čo sa odohráva v tvojej mysli?