OSN si predsavzalo odstrániť chudobu a podvýživu. Aká je realita?

OSN si predsavzalo odstrániť chudobu a podvýživu. Aká je realita? Máme 17 cieľov udržateľného rozvoja, známe ako globálne ciele. Boli prijaté v roku 2015, na valnom zhromaždení OSN, ako plán dosiahnutia lepšej budúcnosti pre všetkých. OSN si predsavzalo odstrániť chudobu a podvýživu. Aká je realita? OSN si predsavzalo odstrániť chudobu a podvýživu. Aká je realita? OSN si predsavzalo odstrániť chudobu a podvýživu. Aká je realita?