Paleokontakt. Mimozemské civilizácie ǀ Odhalenie tajomstiev. Kaleidoskop faktov 3

Paleokontakt. Mimozemské civilizácie ǀ Odhalenie tajomstiev. Kaleidoskop faktov 3 Medzinárodná konferencia v rámci projektu „Kaleidoskop faktov“ na tému „Paleokontakt“. Táto záhadná téma našla odozvu a podnietila k skúmaniu vedcov i nezávislých výskumníkov z rôznych kontinentov. Vykonaná bola enormná práca a predložené boli nepopierateľné dôkazy o tom, že kontakt s mimozemskými civilizáciami nielenže predtým bol, ale že sa neprerušoval. Paleokontakt. Mimozemské civilizácie ǀ Odhalenie tajomstiev. Kaleidoskop faktov 3 Paleokontakt. Mimozemské civilizácie ǀ Odhalenie tajomstiev. Kaleidoskop faktov 3 Paleokontakt. Mimozemské civilizácie ǀ Odhalenie tajomstiev. Kaleidoskop faktov 3